سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن اشراقی –
ابراهیم راستاد –
محمد هاشم امامی –
علی عسگری –

چکیده:

کانه زایی طلای هیرد در فاصله ۱۴۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان بیرجند و در بلوک لوت قرار دارد. در این منطقه واحدهای شیمی و ماسه سعیدی ژوراسیک ، واحدهای شیمی ، کنگلومرایی ، ماث سگی، مارنی ، توف های آهکی و آهنگ‌های ماسه در کرتاسه بالایی ، واحدهای کنگلومرایی ، ولکانیک ۳۰ و پیروکلاستیکی پالئوسن و ائوسن و واحدهای ولکانیکی جوان نئوژن رهنمون دارند . نفوذ توده‌های احیایی با سن بعد از ائوسن و ترکیب گرانودیوریتی تا کوارتز دیوریتی نیمه عمیق با بافت پرفیری در واحدهای ولکانیکی و پیروکلاستیکی ائوسن، سبب دگرسانی و کانه زایی طلا شده است. کانه زایی در معدود مطالعاتی به سه بخش ذخیره با میزبان نفوذی، ذخیره در مجاورت توده نفوذی و ذخیره در از توده نفوذی تقسیم شده است . این سه بخش از نظر سنگ میزبان، کاهش و ۳۰، دگرسانی، بافت و ساخت و آنومالی عناصر متفاوت می‌باشند. کانه زایی یک طلای هیرد دارای آنومالی عناصر AU/AS/AG/SB/SN/ZN/PB/CU/W می‌باشد. پاراژنز کانی‌ها در این کانه زایی شامل آرسنوپیریت ، پیریت ، پیر و تیت، آسفالریت، گالن، کالکوپیریت ، بورنیت ت، تراهدریت . بیسموتنیت است که به همراه دگرسانی های بیوتیتی ، سری سیتی، کربناتی و سیلیسی می‌باشد. کانه زایی طلای هیرد براساس موقعیت تکونیکی ، نوع توده‌های نفوذی، پارازنز ، دگرسانی، محتوای فلزی، ساخت و بافت در صد ذخایر مرتبط با نفوذی هایی گرانیتوئید تی احیایی قرار می‌گیرد.