سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی رجب زاده – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

کانیهای گروه پلاتین PGM (s) همراه با کانسارهای کرومیت مجموعه های افیولیتی مناطق نی ریز (آباده طشک) و فاریاب (آسمینون) در جنوب ایران مورد مطالعه قرار گرفته اند. PGM (s)همراه با این کانسارها عموما شامل فازهای غنی از Ir, Os, Ru بوده ک ه در دمای بالا تشکیل می شوند. تعداد کمترینیز از فازهای غنی از Rh, Pd, Pt شناسایی شده اند. توزیع PGM(s) در کلیه مقیاسها، از موقعیت چینه شناسی آنها در ستون افیولیتی تا موقعیت آنها در بلور کرومیت میزبان دارای شکلی منظم بوده و نشانگر تفریق عناصر گروه پلاتین PGE(s) در یک سیستم ماگمایی در حال تحول می باشد. ترکیب کانی شناسی و توزیع آماری گونه های متفاوت PGM(s) همراه با مقدار بسیار فراوانتر سولفیدهای فلزات پایه در کانسارهای کرومیت منطقه فازیاب نسبت به افیولیت نی ریز بیانگر بالا بودن فوگاسیته گوگرد در سیستم ماگمایی فاریاب نسبت به نی ریز است. وجود دائمی PGM بصورت درون بار (Inclusion) در کانیهای کرومیت، اهمیت کانی اخیر را در تجمع PGE (s) در دمای بالا را نشان می دهد.