سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرید مر – استاد بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
رضا شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز

چکیده:

کانسار رگه ای Cu-Fe پناه کوه در جنوب غربی استان یزد واقع شده است. رگه ها در اثر فرایند های گرمایی در ارتباط با فوران های آتشفشانی نئوژن، که منجر به تشکیل یک گنبد داسیتی-ریوداسیتی شده، و بیشتر دگرسانی و کانه زایی این منطقه را سبب شده است، تشکیل شده اند. کانه های اصلی شامل کالکوپیریت، پیریت، هماتیت، لیمونیت، مالاکیت، آزوریت، با کوارتز کلسیت، دولومیت، باریت و کلریت فرعی به عنوان باطله های اصلی می باشند. سنگ های آتشفشانی شواهد زمین شیمیایی جز به جز شدگی بیوتیت، هورنبلند و فلدسپارها را نشان می دهند. به نظر می رسد که گنبد آتشفشانی پناه کوه در یک جایگاه زمین ساختی قوس آتشفشانی شکل گرفته است. دگرسانی کانی ها در سنگ میزبان پیشنهاد کننده as2<10 , ao2>10-34.2 وph<5.5 می باشد. دمای پایین و عمق کم جایگیری ماگما نشان می دهد که سامانه گرمابی قادر به تشکیل اسکارن در منطقه پناه کوه نبوده است.