سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر امام جمعه – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم راستاد – استادیار گروه زمین‌ شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
فرهادد بوذری – استادیار گروه سنگ شناسی، دانشکده علوم پایه، بخش زمین شناسی، دانشگاه تربیت مدرس
نعمت الله رشید نژاد عمران – استادیار زمین شناسی اقتصادی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

محدوده مدنی چاه موسی، قله کفتران بخشی از مجموعه آتش‌فشانی-نفوذی کمربند ترودچاه شیرین است که به صورت یک فرا زمین با روند شمال خاوری – جنوب باختری در حاشیه شمالی کویر مرکزی رهنمون دارد. قدیمی‌ترین سگ‌ها در محدوده مورد مطالعه سنگ‌های آتش‌فشانی – رسوبی ائوسن است که به ترتیب از قدیم به جدید شامل مجموعه‌ای از ماسه سنگ توفی ، توف برش آندزیتی – داسیتی، گداز های پیروکسن آندزیت پایینی، داسیت های برشی میانی، گداز های آندزیتی و تناوبی از برش توف – برش گداز بالایی می‌باشد. توده‌های ساب ولکانیک که آندزیتی و داسیتی پرفیری کالک آلکالی آلکالن و توده‌های میکروکوارتز دیوریتی به سن ائوسن پسین – الیگوسن پیشین، توالی آتش‌فشانی – رسوبی ائوسن را قطع نمود و در محدوده‌های چاه موسی، قله کفتران و قله سوخته رخنمون دارند کانی‌سازی افشان مس، سرب و روی که برای اولین بار در این محدوده معدنی گزارش می‌شود همراه با کانه زایی ی رگه‌ای عمدتاً در این توده‌های نفوذی رخ داده‌اند. کانه زایی ی مس در معدن چاه موسی شامل مجموعه کانی‌های پیریت کالکوپیریت و بورنیت با بافت افشان – رگچه ای است که همراه با دگرسانی های فیلیک به و پروپیلیتیک ؟ در سنگ میزبان بیوتیت هورنیلند آندزیت پرفیری رخ داده است. کانه زایی در کلات چاه موسی (دو کیلومتری شرق معدن چاه موسی) شامل مجموعه کانی‌های پی دید، کالکوپیریت، آسفالریت، بورنیت و والان (نقره و طلا) با بافت رگ – رگچه افشانی باشد. رگه‌های باریت این مجموعه را قطع می‌نمایند. خانه سازی در معدن قله سوخته در توده میکروکوارتزدیوریت با کانی‌شناسی کالکوپیریت، بورنیت ، پیریت با بافت رگه-رگچه افشان به همراه دگرسانی فیلیک رخ داده است. در مدد متروکه سرب قله کفتران شمالی، کانی‌سازی در سنگ میزبان پی تیت هورنیلند داسیت که پرفیری شامل رگ‌های گالن می‌باشد که توسط رگه‌های باریت قطع شده است. مجموعه کانی‌های هیپوژن به طور محلی در بخش از منطقه مطالعاتی تحت تأثیر فرآیندهای سوپرژن قرار گرفته‌اند. براساس نتایج همکاری‌ها در معدن چاه موسی، زون فوقانی سوپرزن (زون سوپرزن اکسید آن – سولفیدی، تقریباً تا عمق ۳۰ متری) شامل مجموعه کانی‌های مالاکیت ، کالکوسیت ،کوولیت مأذون تحتانی آن (زون سوپرزن سولفیدی) شامل مجموعه کانی‌های کالکوسیت +دیژنیت + بورنیت می‌باشد. در بخش‌های تحتانی زون سوپرژن سولفیدی اثراتی باقی‌مانده از کالکوپیریت و پیریت جانشین شده توسط کالکوسیت مشاهده شده است. در گستره وسیعی از منطقه مدد چاه موسی، کلاته چاه موسی و قله کفتران جنوبی، رگه‌های سیلیسی – سولفیدی با کانی‌شناسی مالاکیت ، کالکوسیت ، کوولیت + آزوریت +هیدروکسیدهای آهن و کلسیت رهنمون دارند که از سالیان گذشته تا به حال مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از مطالعه مغزه‌های حفاری و تهیه نقشه‌های بزرگ مقیاس زمین چنان ۳۰ به نظر می‌رسد که کانه زایی یه افشان مس (سرب و – روی) در منطقه مطالعاتی ارتباط تنگاتنگی با دگرسانی فیلیک و توده‌های و تیت هورنیلند ده آندزیت پرفیری در چاه موسی میکروکوارتز دیوریت در قله سوخته دارد.