سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسینعلی تاج الدین –
ابراهیم راستاد –
سیدمحمدجواد شمسا –
محمدباقر دری –

چکیده:

محور سقز – پیرانشهر در غرب کشور و در منتهاالیه شمال غربی پهنه دگرگون – ماگمایی سنندج سیرجان قرار دارد. آن واحدهای سنگی رهنمون یافته در این محدوده سنگ‌های دگرگون مزوزوئیک است که در حد رخسار شیست سبز دگرگون شده‌اند. در این محور سنا کانه زایی طلا (شامل پهنه‌های برشی shear zones ، سولفید توده‌ای غنی از طلا و پلی متال رگه‌ای) بود شناسایی شده است که به نظر می‌رسد مهم‌ترین آن‌ها کانه زایی طلا از نوع پهنه‌های برشی می‌باشد. با توجه به موقعیت ژئودینامیک پس دگرگون سنندج – سیرجان و قرار داشتن آن در موقعیت رسوبات بهم و فزاینده در حاشیه قاره‌ای فعال accretion به نظر می‌رسد این پهنه محتمل تری موقعیت را برای تشکیل کانه زایی طلای تیپ پهنه‌های برشی داراست. رخدادهای کانه زایی طلا در پهنه‌های برشی در محور سقز – پیرانشهر خود دلیلی بر اهمیت وجود این نوع از پتانسیل طلا در کشور است که می‌باید اکتشاف اینست از کانسارهای طلا خصوصاً در نواحی غربی کشور مورد توجه بیشتری قرار گیرند.