سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا خاکی – دکترای مدیریت

چکیده:

در این مقاله ابتدا عوامل و جریانهای عمده ای که بر سیر تکاملی مدیریت عملکرد تاثیر گذاشته اند مطرح م یشوند، سپس با تعریف متغیرهای ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان تلاش شده تا رابطه این متغیرها و مدلهای ارزیابی عملکرد تشریح شو د. نکته مهم مقاله، پاسخ به این سئوال است که ((اگر در پی آن باشیم که سیستم مدیریت عملکرد موثری را در سازمان اجرا کنیم باید به چه متغیرهایی توجه کنیم؟))