مقاله کاني سازي سرب و روي ژوراسيک در بابا قله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۲۳۴ تا ۲۴۶ منتشر شده است.
نام: کاني سازي سرب و روي ژوراسيک در بابا قله
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيالات درگير
مقاله عناصر نادر خاکي
مقاله ايزوتوپ
مقاله گوگرد
مقاله گالن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احيا فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رسا ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق پيش رو شامل مطالعات صحرايي، پتروگرافي، سيالات درگير، ژئوشيمي عناصر کمياب و عناصر نادر خاکي و مطالعات ايزوتوپي گوگرد و سرب در رخداد سرب و روي باباقله، واقع در زون تکتونيکي سنندج-سيرجان، مي باشد. روابط کانسنگ-سنگ ميزبان و مطالعات پتروگرافي نشان مي دهد که سرب و روي باباقله از نوع رگه اي بوده و کانه ها عمدتا همراه با رگه ها و عدسي هاي تخت ميان لايه اي کوارتز در سنگ هاي دگرگوني ميزبان رخ مي دهند. گالن و اسفالريت کانه هاي غالب بوده و کوارتز و کلسيت کاني هاي باطله اصلي مي باشند.
مطالعه سيالات درگير بيانگر آن است که سيال کانه ساز داراي شوري پايين تا متوسط است. دماي همگن شدگي سيالات درگير غالبا در محدوده ي ۱۳۵-۲۰۰oC تغيير نموده و با محدوده دمايي سنگ هاي دگرگوني ميزبان ماده معدني هم خواني دارد. دماي سيال کانه ساز در محدوده دماي شوراب هاي حوضه اي قرار گرفته، اما شوري آن اندکي کمتر از شوراب هاي حوضه اي بوده که اين امر ناشي از مداخله ناچيز آب هاي جوي در تشکيل سيال کانه ساز است.
ژئوشيمي عناصر جزيي نشان مي دهد که سنگ هاي ميزبان به طور غيرعادي از عناصر روي و سرب غني بوده و از اين نظر مي توانند تامين کننده فلزات تشکيل دهنده کانسنگ باشند. الگوي عناصر نادر خاکي در کاني اسفالريت بيانگر آن است که اين عناصر در شرايط دماي پايين و در اثر فعل و انفعال سيال کانه ساز با سنگ هاي ميزبان، از اين سنگ ها شسته شده اند.
ترکيب ايزوتوپي گوگرد در کاني هاي گالن و اسفالريت همزيست، نشان دهنده ته نشست اين کاني ها در شرايط عدم تعادل ايزوتوپي است که ناشي از غلظت کلي پايين سولفيد هيدروژن (H2S) و نرخ سريع ته نشست سولفيدها است. گوگرد کاني هاي سولفيدي احتمالا از سنگ هاي دگرگوني ميزبان مشتق شده اند. مطالعات ايزوتوپي سرب تاييد کننده آن است که سرب گالن از يک منبع ناهمگن در پوسته بالايي با نسبت ۲۳۸U/204pbبالاتر از ميانگين، در پوسته بالايي منشا گرفته است. سن هاي مدل ايزوتوپ سرب براي کاني سازي، از ۲۷۰ تا ۴۷۲ ميليون سال (ميانگين ۱۰۰±۳۷۱ ميليون سال) تغيير مي کنند و سن اردوويسين مياني تا پرمين زيرين را نشان مي دهد. اين سن هاي مدل، با سن زمين شناسي کاني سازي سازگار نيست، زيرا سن کاني سازي پس از ژوراسيک مياني مي باشد.