مقاله کاني سازي و اکتشافات ژئوشيميايي در کمربند ولکانيکي – پلوتونيکي هلاک آباد (جنوب سبزوار) با نگرشي بر اکتشاف مس پورفيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زمين شناسي اقتصادي از صفحه ۲۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: کاني سازي و اکتشافات ژئوشيميايي در کمربند ولکانيکي – پلوتونيکي هلاک آباد (جنوب سبزوار) با نگرشي بر اکتشاف مس پورفيري
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله هلاک آباد
مقاله مس پورفيري
مقاله کاني سازي
مقاله ژئوشيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي شهري محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: كريم پور محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: شباني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه مورد مطالعه در۳۰ کيلومتري جنوب سبزوار و محدوده روستاي هلاک آباد واقع شده است. کاني سازي به دو صورت فلزي و غيرفلزي (کائولين) صورت گرفته است. کاني سازي پيريت به صورت بافت افشان و رگچه اي و مرتبط با آلتراسيون نوع آرژيليک در محل توده هاي نفوذي مونزونيتي تشکيل شده است. کالکوپيريت نيز به طور محدود در محل رگچه ها همراه با پيريت ديده مي شود. اکسيداسيون کانيهاي سولفيدي اوليه سبب تشکيل مقادير زيادي از کانيهاي اکسيد-  سولفات آهن مانند هماتيت، ليمونيت و ژاروسيت در بخشهاي سطحي شده است. اکتشافات ژئوشيميايي بر مبناي رسوبات رودخانه اي و سنگي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آناليز رسوبات رودخانه اي و سنگي، بي هنجاري مس و روي را در قسمتهايي از منطقه نشان مي دهد. بي هنجاري مس و روي به ترتيب در بخش غربي معدن هلاک آباد به بيش از  500ppmو ۹۰۰ مي رسد. در بخش شرقي منطقه با وجود افزايش ميزان کاني سازي سولفيدي (پيريت) مقادير عناصر مس و روي کاهش نشان مي دهد. اين پديده به دليل هوازدگي و اکسيده شدن کانيهاي سولفيدي در سطح و انحلال اين عناصر است. وجود سيستم آلتراسيوني مناسب، توده هاي نيمه عميق مونزونيتي و الگوي کلي زمين شناختي در منطقه مويد پتانسيل اکتشافي براي سيستم مس پورفيري در منطقه هلاک آباد است.