مقاله کاني شناسي، زمين شيمي و چگونگي تشکيل سرپانتينيت هاي کربناتي – سيليسي (ليستونيت) شمال نايين (باختر ايران مرکزي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۴۰۵ تا ۴۱۸ منتشر شده است.
نام: کاني شناسي، زمين شيمي و چگونگي تشکيل سرپانتينيت هاي کربناتي – سيليسي (ليستونيت) شمال نايين (باختر ايران مرکزي)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پريدوتيت
مقاله ليستونيت
مقاله افيوليت نايين
مقاله جيوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: نقره ييان موسي
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: قهرايي پور مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پريدوتيت هاي سرپانتيني شده دنباله گوشته اي افيوليت شمال نايين (باختر ايران مرکزي) تحت تاثير آبگون هاي حاوي CO2 و SiO2 در شرايط دما و pH متفاوت به مجموعه کربناتي – سيليسي تحت عنوان ليستونيت تبديل شده اند. بر اساس فراواني کاني هاي کربناتي (دولوميت، منيزيت، آنکريت، کلسيت) و سيليس سه نوع ليستونيت کربناتي, کربناتي – سيليسي و سيليسي حاصل شده اند. به طور کلي کاني کربناتي غالب در ليستونيت ها، منيزيت، دولوميت، دولوميت آهن دار و آنکريت بوده و کلسيت و کربنات هاي ديگر در مقادير کم تر حضور دارند. فازهاي سيليس (شامل کوارتز، کلسدوني و چرت) همراه با مقادير نادر کروم اسپينل، کلريت، هماتيت، گوتيت، اکتينوليت و پيريت نيز در ليستونيت ها حضور دارند. زمينه سيليسي در ليستونيت سيليسي حاوي مقادير بالايي جيوه، نقره و آرسنيک است که نشان مي دهد که اين عناصر به صورت مجموعه هاي آرسنيدي در گرمابي هاي حاوي SiO2 حمل شده اند.