مقاله کاني شناسي و زمين شناسي اقتصادي کانسار پلي متال چشمه حافظ، استان سمنان، ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زمين شناسي اقتصادي از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: کاني شناسي و زمين شناسي اقتصادي کانسار پلي متال چشمه حافظ، استان سمنان، ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چشمه حافظ
مقاله دگرساني
مقاله سيالات درگير
مقاله ژئوشيمي
مقاله ژئوفيزيک
مقاله ژنز
مقاله کاني سازي اپي ترمال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي سياني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانسار پلي متال چشمه حافظ در بخشي از کمربند آتشفشاني ترود – چاه شيرين در جنوب شرق دامغان واقع شده است. در اين ناحيه ولکانيسم هاي کالک آلکالن و کاني زايي هاي همراه عمدتا در ارتباط با گسلهاي اصلي انجيلو و ترود (شمال شرقي – جنوب غربي) است. سنگهاي داراي رخنمون در ناحيه مورد مطالعه از توالي آتشفشاني – تخريبي نظير ماسه سنگ، توف ها و برش هاي آتشفشاني و به طور عمده گدازه هاي آندزيتي و آندزيت بازالت در منطقه چشمه حافظ تشکيل شده است. دگرسانيها در منطقه چشمه حافظ شامل پروپليتيک، سرسيتي شدن، آرژيليتي شدن و سيليسي شدن است. کاني سازي در منطقه معدني در سه مرحله شامل: مرحله اول) کوارتز، کلسيت با مقدار کمي پيريت و کالکوپيریت؛ مرحله دوم) مرحله اصلي کاني سازي سولفيدي است که شامل گالن خودشکل اوليه، سپس گالن، اسفالريت و کالکوپيريت و در نهايت گالن، کالکوپيريت، پيريت، تتراهدريت، بورنيت و ديژنيت و مرحله سوم) شامل رگه هاي کوارتز و کربنات فاقد آثار کاني سازي همراه با مقدار کم پيريت و کالکوپيريت است. با توجه به نتايج تجزيه شيميايي ۱۲ نمونه معرف از بخشهاي مختلف رگه ها، عيار ميانگين عناصر به ترتيب عبارتند از ۰٫۱۵ گرم در تن (ppm) طلا، ۳٫۲۳ گرم در تن (ppm) نقره، ۴٫۴۷ درصد وزني سرب، ۱٫۷۳ درصد وزني روي، ۲٫۶۴ درصد وزني مس است. بر اساس مطالعات سيالات درگير ميانگين دماي همگن شدن و شوري در منطقه چشمه حافظ به ترتيب ۱۴۰-۳۰۰oC و ۴٫۷ تا ۱۸ درصد وزني معادل نمک طعام است. نمودار دماي همگن شدگي و شوري سيال نشان مي دهد که کاني سازي در منطقه چشمه حافظ بر اثر تزريق متناوب سيال با شوري بالا و اختلاط با سيال با شوري کمتر و رقيق شدگي آن تشکيل شده است. به منظور ارزيابي وضعيت کاني سازي در عمق از روش ژئوفيزيکي قطبش القايي و مقاومت سنجي استفاده شده است. نتايج ژئوفيزيک کاني سازي را در شمال غرب معدن (گردنه توتو) تایید مي کند.