مقاله کاني شناسي و زمين شيمي رگه هاي آنتيموان – طلادار در جنوب نهبندان، خاور ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: کاني شناسي و زمين شيمي رگه هاي آنتيموان – طلادار در جنوب نهبندان، خاور ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاني شناسي
مقاله زمين شيمي
مقاله آنتيموان
مقاله استيبنيت
مقاله افيوليت ملانژ
مقاله اپي ترمال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرين كوب محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: گرانيان حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه مورد بررسي در جنوب استان خراسان جنوبي، جنوب نهبندان واقع شده است. سه زون کاني زايي به صورت سه رگه در اين منطقه وجود دارند که رگه شماره دو از آنتيموان به صورت استيبنيت غني است و داراي بي هنجاري طلا و جيوه است. اين زون از يک مجموعه سيليسي – کربناتي همراه با استيبنيت، پيريت، کالکوپيريت و هيدروکسيد آهن تشکيل شده است. بافت هاي اين رگه ها، پرکننده فضاي خالي، برشي و کلوئيدي است. کاني زايي در درون گسل هاي عميق ريشه در کنگلومراي کرم رنگ پالئوسن رخ داده است. اين کنگلومرا داراي قاعده اي از ته نشست هاي گونه فليشي و قطعاتي از افيوليت ملانژ است. گسل هاي کاني زايي شده داراي روند شمال باختري جنوب خاوري اند. فعاليت آتشفشاني جوان با ترکيب داسيت و آندزيت رخ داده است. بر اساس شواهد زمين شناسي صحرايي، بررسي هاي ميکروسکوپي و داده هاي تجزيه، کاني زايي در يک سيستم وراگرمايي رخ داده است. تجزيه شيميايي، ناهنجاري هاي آنتيموان، طلا و جيوه را در اين پهنه ها نشان مي دهد. عيار آنتيموان بين ۱۴ گرم در تن تا ۳۲٫۴۸ درصد، طلا بين ۱٫۲ تا ۴۷۲ گرم در هزار تن و جيوه بين ۱۵۰ گرم در تن تا ۱٫۸ درصد تغيير مي کنند.