مقاله کاني شناسي- پتروفابريک مجموعه دگرگوني قروه (شمال غرب ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۲۰۳ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: کاني شناسي- پتروفابريک مجموعه دگرگوني قروه (شمال غرب ايران)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مجموعه دگرگوني قروه
مقاله دگرشکلي
مقاله جهت يابي ترجيحي شبکه اي
مقاله لغزش قاعده اي
مقاله لغزش لوزي رخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ ذكريايي سيدجمال
جناب آقای / سرکار خانم: منصف ايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سنگ هاي دگرگونه گستره قروه شامل دو سري سنگ هاي دگرگوني ناحيه اي و مجاورتي مي باشند. سنگ هاي دگرگوني ناحيه اي شامل متاسديمنت ها و آهک هاي دگرگوني بوده که با توجه به مجموعه کاني شناسي و واکنش هاي دگرگوني مي توان شرايط رخساره شيست سبز تا آمفيبوليت تحتاني را براي آنها پيشنهاد نمود.
هدف: سري دگرگوني مجاورتي باعث تشكيل شيست ها، مرمرها و کوارتزيت ها در منطقه شده که با توجه به مجموعه کاني شناسي و واکنش هاي دگرگوني مي توان شرايط رخساره هورنبلند هورنفلس تا پيروکسن هورنفلس را براي اين سنگ ها در نظر گرفت.
روش بررسي: بدين منظور از کليه سنگ هاي دگرگوني مقاطع جهت دار تهيه و سپس توسط ميز يونيورسال مورد مطالعه قرار گرفت.
نتايج: الگوهاي جهت يابي ترجيحي شبکه اي کاني کوارتز در شيست هاي دگرگوني ناحيه اي لغزش قاعده اي را در راستاي محور <a> نشان داده که شرايط رخساره شيست سبز را تاييد مي نمايد. الگوي پراكندگي محورهاي C دانه هاي كوارتز در مرمرهاي دگرگوني ناحيه اي نيز لغزش لوزي رخ و لغزش قاعده اي را در راستاي محور <a> نشان داده که اين الگوي پراكندگي با رخساره شيست سبز تا آمفيبوليت تحتاني مطابقت مي نمايد.
نتيجه گيري: بر اساس مطالعات ريزساختاري سنگ هاي دگرگوني منطقه قروه دچار دو مرحله دگرشکلي گرديده اند. مرحله اول دگرشکلي (D1) منجر به ايجاد برگوارگي اوليه (S1) و پورفيروبلاستهاي بين تکتونيکي گارنت و استروليت در شيست هاي منطقه گرديده و فاز دوم دگرشکلي (D2) بصورت فابريک (S2) همراه با پورفيروبلاستهاي آندالوزيت، سيلمانيت و کرديريت همزمان و بعد از تکتونيک در اين سنگ ها ديده مي شود. در مرحله نهايي، دگرگوني پسرونده حاصل از جايگيري در سنگ هاي دگرگوني منطقه ديده مي شود. بنابراين، مسير P-T-t احتمالي، نشانگر يک مسير ساعتگرد با دماي ماکزيمم ۷۰۰ درجه سانتي گراد و فشار ماکزيمم ۴ کيلوبار براي مجموعه دگرگوني قروه مي باشد.