مقاله کاني شناسي کاني هاي دگرنهادي در سنگ هاي آتشفشاني گنبدهاي نمكي زاگرس بلند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۵۳۵ تا ۵۵۰ منتشر شده است.
نام: کاني شناسي کاني هاي دگرنهادي در سنگ هاي آتشفشاني گنبدهاي نمكي زاگرس بلند
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زاگرس بلند
مقاله کاني هاي دگرنهاد
مقاله دماسنجي
مقاله کاني زايي رگچه اي
مقاله گنبد نمکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پور صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پور بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گنبدهاي نمکي کاج – رستم آباد، دشتک و دو آب در نزديکي روستاي اردل و دهکده فارسون قرار دارد. اين منطقه در تقسيم بندي زمين شناسي ايران در بلندي هاي زاگرس بلند (استان چهار محال و بختياري) قرار دارد. منطقه مورد بررسي از مجموعه هاي آذرين – تبخيري با ترکيب بازالت، آندزيت بازالتي، تراکيت، قطعات پيروکلاستيک، سنگ هاي تبخيري و واحدهاي ته نشستي به سن کامبرين زيرين تشکيل شده است. سنگ هاي آذرين به صورت آتشفشاني و نيمه عميق با ترکيب کاني – شناسي پيچيده رخنمون دارند. بر پايه بررسي هاي کاني شناسي و سنگ شناختي سنگ هاي آذرين گنبدهاي نمکي زاگرس بلند ترکيب کاني شناسي پيچيده اي دارند. کاني هاي تشکيل دهنده اين سنگ ها به ترتيب در سه مرحله زير تشکيل شده اند: ۱- مرحله ماگمايي (پلاژيوکلاز، کلينوپيرکسن، آپاتيت و کرسوتيت)، ۲- مرحله تاخيري (اکتينوليت، بيوتيت، کوارتز، آلبيت، کلسيت و اسفن) و ۳- مرحله کاني زايي رگچه اي (اکتينوليت، کوارتز، آلبيت، کلسيت و گارنت). آمفيبول در سنگ هاي يادشده با ويژگي هاي CaA<0.5, (Na+K)A<0.5, CaB>1.5, Si=7.87-7.93، از نوع اکتينوليت است. كاني يادشده در گستره دمايي (۳۲۰°C-۵۲۰°C) و در فشار كل ۲ كيلو بار پايدار است. بررسي هاي شاره هاي درگير بر روي رگچه هاي کوارتز گرمابي گنبدهاي نمکي حاکي از شوري بالاي شاره هاست. بلورهاي کوارتز داراي نفوذي هاي از سوزني هاي اکتينوليت است، و نفوذي هاي شاره آن داراي سه فاز جامد (هاليت)، آبگون و گازند. بر پايه بررسي هاي ريز دماسنجي انجام شده، اين کاني در گستره دمايي ۳۳۰°-۳۱۰°C و در شوري %۴۲٫۹۳ تشکيل شده است. کلريت هاي مورد بررسي از نوع پيکنوکلريت، اپيدوت ها از نوع پيستازيت، گارنت ها داراي ترکيب گروسولار – آندراديت و ترکيب غالب پلاژيوکلازها از نوع آلبيت است. بر پايه دماسنجي هاي انجام شده بر روي کاني هاي دگرنهاد، اين کاني ها در گستره دمايي ۳۰۰°C -۵۰۰°C پايدارند.