سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پروین نجف زاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
علی اصغر کلاگری – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز – موسسه تحقیقاتی ع
علی اصغر عابدینی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
علیرضا مظلومی – گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، مرکز مشهد،

چکیده:

کانسار آهن نیزار با سنگهای میزبان رسوبی در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب غرب مشهد واقع شده است. سنگهای میزبان مشتمل بر کوارتزآرنایتها، ساب لیتارنایتها و ماسه سنگهای آهندار میباشند. یافتههای به دست آمده از الگوی توزیع REE های نورمالیزه شده به کندریت و آنومالی مقادیر Eu به منشاء آذرین اسیدی سنگهای میزبان دلالت دارند. تلفیق نتایج بدست آمده از بررسی های کانیشناسی و ژئوشیمیایی نشان میدهند که سنگهای میزبان احتمالا از فرسایش توده های گرانیتی و رگههای پگماتیتی (با دگرگونی درجه پایین)، در یک محیط کم عمق آبی و در حاشیه غیر فعال کراتون تحت شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب تشکیل شده اند. با توجه به بررسیهای کانی شناسی و محاسبات شدت دگرسانی شیمیایی پیشنهاد می کنند که این سنگها هوازدگی متوسطی را محتمل شدهاند. مطالعات ژئوشیمیایی بیشتر بر روی سنگهای میزبان دلالت بر کنترل توزیع REE ها توسط کانیهای مونازیت، فسفاتهای ثانویه( رابدوفان، زینوتایم فلورنسیت)، و زیرکن دارند.