سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرج الله فردوست – دانشگاه صنعتی شاهرود
حبیب الله قاسمی – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

کانسار روی و سرب برفکه در ۴۰ کیلومتری شمال غرب شاهرود، در زون تکتونیکی البرز شرقی واقع شده است. سنگهای همبر کانسار شامل سازند شمشک متشکل از شیل و ماسه سنگ به سن تریاس بالایی تا لیاس، توفهای سازند کرج و کنگلومرای فجن می باشند. واحد سنگ میزبان کانسار، آهک ضخم لایه حاوی ندولهای چرت سازند لار به سن ژوراسیک بالایی می باشد. ماده معدنی بصورت اپی ژنتیک و استراتاباند و به شکل پرکننده فضای خالی، عدسیها و رگه هایی با روند عمومی شمال غرب- جنوب شرق (N65W) و شیب عمومی به سمت جنوب غرب تشکیل داده است. از نظر ژنتیکی کانسار برفکه در گروه تیپ دره می سی سی پی و نوع غنی از روی قرار می گیرد. مطالعات مینرالوگرافی و دیفراکسیون اعه ایکس (XRD)، حاکی از وجود گالن و سروزیت بعنوان کانیهای اصلی سرب و اسمیت زونیت، کالامین و همی مورفیت بعنوان کانیهای روی می باشد. در مطالعات میکروسکوپی و حتی دیفراکسیون اشعه ایکس، هیچ اثری از اسفالریت مشاهده نشد. مقدار گالن نیز بسیار کم بوده و از حاشیه ها به کانیهای کربناته تبدیل شده است. لذا، می توان گفت که کانیهای اولیه احتمالاً سولفوری (اسفالریت و گالن)، بوده اند و در نتیجه فرآیند اکسیداسیون به کانیهای ثانویه تبدیل شده اسند. طی مطالعات دیفراکسیون اشعه ایکس سه کانی نسبتاً کمیاب منیزیت آهن دار، منیزیت نیکل دار و کلسیت منگنز دار شناسایی شدند.