سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرامرز طوطی – دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران
رضوانه جمالی آشتیانی – دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران
جمشید حسن زاده – دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران

چکیده:

کلریت های موجود در توف های سبز آئوسن واقع در منطقه تفرش با اشکال شعاعی، اسفرولیتی و رشته ای در متن سنگ، در قالب کانی های تشکیل دهنده و در حفرات و فضاهای خالی سنگ دیده می شوند و از مهمترین کانیهای ثانویه این توفها می باشند، از جمله کانیهای دیگری که کلریتهای مزبور را بخصوص در حفرات همراهی می کنند، کلسیت، کوارتز اسفرولیتی، زئولیت و اپیدوت می باشد. بطور کلی توفهای ائوسن در این منطقه دچار فرآیند آلتراسیون از جمله آلتراسیون هیدروترمال و دگرگونی تدفینی شده اند. بر اساس مطالعات میکروسکوپی و آنالیزهای SEM و XRD بر روی برخی از این توف، ویژگیهای بلور شناسی کلریتهای موجود در آنها در مقیاس دقیق بررسی شده است. از جمله ابعاد واحد سلولی کلینوکلر با رو محاسباتی Least-Squares برآورد شده است. این کانی دارای تقارن مونوکلینیک و a=5.322(8) Ǻ, b=9.250(16) Ǻ, (C=14.338(13) Ǻ, β=۹۶٫۹۵۵(۱۳) A(3 می باشد.