سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهزاد مهرابی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
احمد ربیعی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

ماگماتیسم گروه دوم در زون ولکانیکی ائوسن مربوط به کمربند ولکانیکی ترشیری ایران مرکزی واقع شده است . این ماگماتیسم در ارتباط با فرورانش پوسته قاره‌ای بود عمدتاً ماهیت کالکو آلکالن داشت و متعلق به ماگماهای سری منیتیتی تا کمی ایلمنیتی است. این توده بیشتر گرانودیوریتی است و هم‌زمان با ائوسن که بالایی در دگرگونی‌های پالئوزوئیک ، با هکرهای کرتاسه و ولکانیک های با ترکیب آندزیت، توف و ریولیت های باسن ائوسن پایینی نفوذ کرد در صد دنبال آن دایک ها ی متعددی در این توده و زمین‌های مجاور نفوذ کرده‌اند. کانی‌شناسی گرانودیوریت اصلی شامل کوارتز ، پلاژیوکلاز ، میکروکلین ، بیوتیت و هورنیلند بود و کانی‌های فرعی آن‌ آپاتیت و اسفن است. بود که منفی تحت تأثیر آلتراسیون هیدروترمال این ضعیفی قرار گرفته است. کائولینیتی شدن فلدسپات ها وکلریتی شدن کانی‌های مافیک به صورت پراکنده در گرانودیوریت و دیوریت رخداد و در بخش‌های نیز گرانودیوریت شدیداً اپیدوتی شده است. سیلیسی شدن در امتداد گسل‌ها در نقاط متعددی رخ داد که گاهی همراه کوارتز تورمالین و مونازیت دیده می‌شود. نسبت‌های تفریق و اکسیداسیون در توده گرانیتوئید این ارتباط خوبی با نفوذی های میزبان ذخایر BI-AU دارد. کانه زایی هایی در ارتباط با این گرانودیوریت تشکیل شده است که شامل یک منطقه بندی از رگ‌های کوارتزی در داخل بامزه بود، با پاراژنز AU+CU+BI+W و کانه زایی های پروکسیمال اسکارن های FE+CU و رگه‌های غنی شده از عناصر AU+AG+CU+AS+W+PB تا کانه زایی های دیستال فلزات پایه است . فرسایش بخش مهمی از کانه زایی ها را از بین برده است و امکان تشکیل ذخایر پلاسر طلا و تنگستن در متن دورتر متحمل است.