سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا نوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
محمد یزدی – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی
ایرج رسا – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا کتابداری – رئیس آزمایشکاه انرژی اتمی،کارشناس بخش اکتشاف سازمان انرژی اتمی

چکیده:

منطقه چاه جوله یکی از آنومالی های پرتوزا در ایران مرکزی می باشد که برای نخستین بار توسط اکتشافات ژئوفیزیک هوایی شناسایی شد . سنگ های منطقه شامل : لوکوگرانیت زریگان، دایک های دیا باز و توده کوارتز دیوریت می باشد . قسمت هایی از لوکوگرانیت زریگان تحت متاسوماتیسم سدیک قرار گرفته و به آلبیتیت تبدیل شده است، که در داخل آن کانی های اپاک پرتوزا قابل مشاهده است . مطالعات ژئوشیمیایی هم بستگی مثبت بین اورانیوم با Na2O و هم بستگی منفی اورانیوم با K2O را نشان می دهد .