سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محسن مؤید – عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز و دانشجوی دوره ی دکتری دانشگاه شهید بهشتی
محسن مؤذن – عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز و استادیار گروه زمین شناسی

چکیده:

سنگهای آتشفشانی و آذرآواری ممبرآمند کرج رخنمون اصلی پیش کوههای طارم در منطقه ی ذاکر-سرخه دیزج را به خود اختصاص داده اند. مجموعه های یادشده توسط توده ی باتولیتی اپی زون ذاکر با وسعت تقریبی ۱۰۰ کیلومتر مربع مورد تهاجم واقع شده و در مجاورت آنها کانی سازی آهن به طور عمده و Pb,Cu و Zn به طور اخص مشاهده می گردد. بررسی کانی شناسی آمفیبولهای موجود در توده ی باتولیتی مذکور با دستگاه SEM نشان می دهد که توده های اخیر در فشار پایین (حدود ۲kb) و عمق تقریبی ۷ کیلومتر جایگیری کرده اند. دماسنجی دو فلدسپاتی و سه فلدسپاتی این توده ها، دمای تشکیل آنها را در حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ درجه ی سانتیگراد تعیین کرده است. کانی سازیهای یاد شده در دو مرحله متوالی انجام شده اند. در مرحله نخست کانی سازی آهن (مانیتیت) و در مرحله ی تأخیری کانی سازی کوارتز-سولفور در دمای کمتر صورت گرفته و رگه های اخیر مجموعه قبلی را قطع کرده اند.