سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهزاد محرابی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
عبدالرحیم هوشمندزاده – شرکت پارس کانی
زینب کریمی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
بهمن رشیدی – شرکت پارس کانی

چکیده:

در این مطالعه، آثار کانی سای اپی ترمال طلا در دامنه های شمالشرقی آتشفشان بزمان که در بررسی های متالوژنی استان سیستان و بلوچستان معرفی شده است، مورد مطالعه قرار گرفته است. منطقه از ولکانیک های نئوژن پوشیده شده که گسلیده و خرد شده است. از سه دسته گسل اصلی منطقه، یک دسته با امتداد N25E مورد هجوم سیال کانه ساز قرار گرفته و رگه های کالسدونی – آدولاریای طلا دار در آن تشکیل گردیده اند. دگر سانی در منطقه گسترده بوده و تمام ولکانیک ها پروپلیتی شده اند. در بعضی نقاط این دگر سانی تا درجات شدیدتری پیش می رود. بافتهای اپی ترمال از قبیل بافتهای کلوفرم و پر شدگی فضای خالی درمنطقه بهوفور دیده می شوند. شواهد مختلف از قبیل برش های هیدروترمالی ، استوک ورک ها، رگه های کالسدونی طلادار و آلتراسیون های حاصل از آبهای جوی گرم شده با بخارات داغ شواهدی مبنی بر وقوع زون جوشش در منطقه هستند. طلا در کانی سازی طمالعه شده با نقره دارای همبستگی منفی و با فلزات پایه بدون همبستگی معنی دار است. در زون های پیریت دار کانی سازی طلا انجام نگرفته است به طور کلی مجموعه شواهد در کانی سازی بزمان نشانگر یک محیط اپی ترمال است که در آن کانی سازی Low Sulfidation طلا انجام گرفته است.