سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محدثه پناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، زمین شناسی اقتصادی
محمد حسن کریم پور – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد رضا حیدریان شهری – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

منطقه هلاک آباد، در ۳۰ کیلومتری جنوبغرب سبزوار و در محدوده طول جغرافیایی ۵۵ ۳۴′ °۷۵ تا ۲۲ ۳۶′ ۵۷° شرقی و عرضجغرافیایی ۲۳ ۵۸′ °۳۵ تا ۷ ۵۹′ °۳۵ شمالی و در مجاورت روستای هلاک آباد واقع گردیده است. مشاهدات صحرائی و مطالعات کانیشناسی صورت گرفته در این منطقه نشان میدهد که عمده سنگها را واحدهای نیمه عمیق ( از جمله مونزودیوریت پورفیری, کوارتز مونزودیوریت پورفیری, کوارتز مونزونیت پورفیری و …), و واحدهای آتشفشانی (عمدتا از نوع آندزیت) تشکیل می دهند. بررسی های صحرایی و مشاهدات میکروسکوپی موید این امر است که واحدهای سابولکانیک( میوسن) به همراه سنگهای ولکانیکی( ائوسن) توسط محلولهای گرمابی شدیداً دگرسان شده تشکیل شده و زون های آلتراسیونی در ارتباط با کانیسازی مسپورفیری ایجاد نموده است. بررسی دگرسانی منطقه، زونهای آلتراسیون پروپیلیتیک- آرژیلیک, آرژیلیک- سیلیسی, پروپیلیتیک- سیلیسی- کربناته و ترکیبی از آنها را نشان می- دهد که در برخی از این زونها ، کانی سازی به صورت ذرات ریز و شکل دار پیریت مشهود است. در نتایج آنالیز ژئوشیمی به روش جذب اتمی برای عناصر Ag ,Pb ،Zn ،Cu و Sb دو عنصر Cu و Zn آنومالی و همبستگی نسبی با یکدیگر نشان میدهند. بیشترین آنومالی این دو عنصر مربوط به زون آلتراسیون پروپیلیتیک- آرژیلیک میباشد.