سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

طاهر فرهادی نژاد – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم راستاد – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
میرعلیرضا حامدی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کانسار روی و سرب گل زرد با مختصات ً۱۵ َ۲۷ ۴۹ درجه سانتی گراد شرقی و ً۴۲ َ۲۶ ۳۳ درجه سانتی گراد شمالی در فاصله ۱۰ کیلومتری شمال شهرستان الیگودرز واقع در زون سنندج – سیرجان می باشد.
قدیمی ترین سنگهای منطقه از توالی ضخیم و یکنواحت فیلیت، کوارتز فیلیت، اسلیت متناوب باماسه سنگهای ناخالص دگرگون شده تکشیل شده اند که این توالی نشانه ای از یک حوضه در حال فرونشینی است و توسط رخساره کنگلومرا و ماسه سنگ پیشرونده کرتاسه پوشیدهمی شود. این سکانس مبین وقفه رسوبی بین رسوبات تریاس بالایی – ژوراسیک ؟ و کرتاسه می باشد. رخساره آهکی و آهک مارنی نازک لایه و آهک ضخیم لایه اوربیتولین دار کرتاسه در ادامه این توالی قرار دارند.
منطقه دارای دو دسته شکستگی با روند شمال، شمال شرق – جنوب، جنوب غرب وروند شمال غرب – جنوب شرق است که این روند اخیر امتداد اصلی شکستگی ها و چین های منطقه را تشکیل می دهد. توده های نفوذی گرانودیوریتی با سن کرتاسه بالایی – پالئوسن باعث تشکیل اسپانها در اسلیتها شده اند.
سنگ در برگیرنده ماده معدنی فیلیت، و ماسه سنگهای ناخالص دگرگون شده تریاس بالایی – ژوراسیک است که در معدن متروکه گل زرد واحدهای کرتاسه با مرز گسله روی این توالی قرار می گیرد.