سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا کریم زاده ثمرین – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
عبدالمجید یعقوب پور – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

کانسار سرب و روی عمارت در ۴۶ کیلومتری جنوب غربی اراک واقع است ، در این کانسار از نظر تقسیمات واحدهای زمینساختی ایران، در زون سنندج-سیرجان واقع بوده و کانی سازی در آهک های کاملاً سیلیسی شده کرتاسه زیرین صورت گرفته است. در محدوده کانسار عمارت و به شعاع ۳۰ کیلومتری، هیچ گونه سنگ آذرینی دیده نمی شود و سنگ های رسوبی ، شامل تناوبی از شیل، آهک، مارن و چرت است که تحت تأثیر دگرگونی ناحیه ای بسیار خفیفی قرار گرفته اند. نبود توده های آذرین و همچنین زئوشیمی سولفیدها(مثلاً بیشتر بودن کبالت از نیکل در پیریت) مؤید رسوبی بودن این کانسار است. این کانسار، در مرز بین لایه های شیلی و آهکی به صورت استراتاباند دیده می شود که نشانگر شباهت این کانسار به کانسارهای سرب و روی تیپ دره می سی سی پی است.