سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سالیمه سادات گمیلی – دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی
محمود خلیلی – دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی
هوشنگ اسدی هارونی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده معدن

چکیده:

اندیس مس- مولیبدن پورفیری کهنگ با وسعت زون آلتراسیون بیش از ۱۰ کیلومترمربع در ۷۳ کیلومتری شمال شرق اصفهان و بر روی کمربند ولکانیکی ارومیه – دختر واقع شده است. سیستم آلتراسیون و زون های کانی سازی مس کهنگ به سه اندیس غربی، شرقی و مرکزی قابل تقسیم است. واحدهای سنگی اصلی در این سه اندیس به ترتیب سن از قدیم به جدید شامل آندزیت، توف های برشی آندزیتی، واحدهای نیمه عمیق داسیت پورفیری و آندزیت پورفیری و توده های نفوذی از جنس کوارتزمونزونیت و دیوریت می باشد. سیستم آلتراسیون اندیس مس- مولیبدن پورفیری کهنگ از مرکز سیستم پورفیری به سمت حاشیه ها به ترتیب شامل آلتراسیون فیلیک (کوارتز+ سریسیت) همراه استوک ورک های کوارتز- مگنتیت، آلتراسیون آرژیلیک(کوارتز+ کانی های رسی) و آلتراسیون پروپیلیتیک( اپیدوت+ کلریت) می باشد.