سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمانه کیانپور – دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی
محمد حسین محمودی قرائی – دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی
رضا موسوی حرمی – دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی
ریو ماتسوموتو – دانشگاه توکیو، دانشکده علوم، دپارتمان علوم زمین و نجوم

چکیده:

حوضه Nankai Trough یک حاشیه همگرا در جنوب شرق ژاپن بوده و از لحاظ تکتونیکی فعال است. رسوبات این منطقه عمدتا ماسه، سیلت و رس با سیمانی از کربنات می باشد. کربناتها در این منطقه از نوع کلسیت اتی ژنیک هستند. بررسیهای ایزوتوپی کربن نشان دهنده ته نشت غالب این کربناتها درشرایط تعادل ایزوتوپی با آب دریا است و منبع احتمالی کربن برای این سری کربناتها کربن محلول در آب دریا است. تنها ۴ نمونه کلسیتی مقادیر ایزوتوپ کربن منفی از -۱ تا ۴- نشان میدهند. با توجه به اطلاعات موجود منشا این سری کربنات ها متاثر از اکسیداسیون متان می باشد. گاز متان به میزان فراوان و به صورت هیدراته (Methane Hydrate) در اعماق پائین تر از کف حوضه رسوبی در خلل و فرج رسوبات وجود دارد.