سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قدرت ترابی – عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
جمشید احمدیان – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان
زهره ابراهیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
حمید بهارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال شرق روستای مصر (شمال شرق استان اصفهان) قرار دارد. در این منطقه سه فاز گرانیتوئیدی و یک فاز پگماتیتی به سن ژوراسیک ، افیولیت و سنگ های دگرگونی منطقه را قطعنموده اند. فازهای نفوذ گرانیت و پگماتیت به ترتیب افزایش سن عبارتند از : پگماتیت ، گرانودیوریت ، آلکالی گرانیت، و مونزوگرانیت.
در پگماتیت ها کانی های فلدسپار پتاسیم از نوع ارتوکلاز ، پلاژیوکلاز از نوع آلبیت – الیگو کلاز، کوارتز و مسکویت .وجود دارد. گرانودیوریت ازکانی های پلاژیوکلاز از نوع آلبیت – الیگو کلاز، فلدسپار پتاسیم از نوع میکروکلین، کوارتز، مسکویت و گارنت از نوعآلماندین – اسپسارتین تشکیل گردیده است. مونزوگرانیت های این منطقه دارای کانی های پلاژیوکلاز از نوع آندزین – الیگو کلاز، فلدسپار پتاسیم از نوع میکروکلین – ارتوکلاز، کوارتز، مسکویت و بیوتیت هستند.آلکالی گرانیت ها نیز از کانی های پلاژیوکلاز از نوع آلبیت، فلدسپار پتاسیم از نوع میکروکلین – ارتوکلاز،مسکویت و تورمالین تشکیل شده اند.