سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سادات فیض نیا – استادیارگروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم
عبدا… سعیدی – استادیارگروه زمین شناسی، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اک
علی اصغر واحدی – کارشناسی ارشد سنگ شناسی رسوبی، سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در ٤٥ کیلومتری شمال تهران و در مجاورت روستاهای لالون و زاگون قرار دارد. لایه های فسفات دار به بخشAاز سازند جیرود مربوط بوده ودر منطقه رخنمون دارند.
براساس پردازش آماری داده ها حاصل از آنالیزنمونه های جیرود،(SPSS)فسفاتهای این بخش از نوع فلورآپاتیتوکلروآپاتیت هستند. هیچ ارتباطی را نمی توان بین سن نمونه و ترکیب شیمیایی آن تشخیص داد. ته نشست فسفات وکربنات به نسبت(Mg/Ca) وابسطه است. وجودFe و Mgدراین نهشته ها یک عامل مزاحم در فرآوری آن است.