سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین زرین کوب – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
دیو واترز – گروه علوم زمین دانشگاه آکسفورد، آکسفورد، انگلستان.

چکیده:

معدن کرومیت چاه پنج سر در درون پریدوتیت های سرپانتینی شده در زون ساختاری جوش خورده سیستان در خاور ایران واقع شده است. پیکوتایت کانه و پریدوتیت سرپانتینی شده به عنوان باطله های این معدن می باشند. داده های حاصله از میکروسکوپ الکترونی روبشی و تجزیه میکروپراب نمونه ها، بیانگر دو نسل متفاوت از پیکوتایت در چاه پنج سر می باشد. نسل اصلی که میزبان نسل فرعی است دارای مقدار بالای (Al(2)O(3 از ۲۸/۴۰-۲۹/۵۰ درصد و مقدار بالای( Cr(2)O(3 در محدوده ۴۸/۴۸-۵۳/۰۵ درصد می باشد. بنابراین، کرومیت چاه پنج سر، همچون کرومیتیت های درون افیولیت های نوع پشته های میان اقیانوسی، از نوع آلومینیم بالا معرفی می شود. توده معدنی پاه پنج سر به صورت عدسی است و با فت های کاتاکلاستیکی و جانشینی ناشی از دگرریختی تکتونیکی را نشان می دهد.