سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا کریم زاده ثمرین – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
عبدالمجید یعقوب پور – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

کانسار سرب و روی عمارت در ۴۶ کیلومتری جنوب غربی اراک قرار داشته و از نظر تقسیمات واحدهای ساختمانی و تکتونیکی ایران در زون سنندج-سیرجان واقع می باشد. کانی سازی در این کانسار در آهکهای کاملاً سیلیسی شده که متعلق به تشکیلات کرتاسه ی زیرین می باشد، صورت گرفته است. کانسار فوق به صورت یک لایه استراتاباند بین لایه های شیلی (در بالا) و آهکی (در زیر) دیده می شود. یکی از ویژگیهای کانسار عمارت دگرسانی گرمابی می باشد که به صورت تبلور مجدد، پیریتی شدن، دولومیتی شدن و سیلیسی شدن دیده می شود. اسفالریت، گالن، کالکوپیریت و پیریت فراوان ترین سولفیدها بوده و در اثر اکسیداسیون، کربنات، سولفات و سولفیدهای ثانویه تشکیل شده است.