سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سوسن ابراهیمی – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
سعید علیرضایی – دکتری زمین شناسی اقتصادی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمود مهرپرتو – دکتری زمین شناسی اقتصادی عضو هیئت علمی پژوهشکده سازمان زمین شناسی و ا

چکیده:

محدوده طلای شرف آباد در استان آذربایجان خاوری در شمال باختر ایران و در زون ماگمایی البرز- آذربایجان واقع شده است. این محدوده توسط سنگ های آتشفشانی و آذرآواری اسیدی تا حد واسط با سن ترشیری مشخص می شود. کانی سازی به رگه ها و رگچه های سیلیسی و سیلیسی-کربناتی محدود می باشد. بر اساس مطالعات کانی شناسی و روابط بافتی چهار مرحله قابل تشخیص است: قبل از کانه زایی، کانه زایی، بعد از کانه زایی و سوپرژن، پیریت، کالکوپیریت، اسفالریت، گالن، کوارتز و کربنات ها کانی های معمول هستند. ترکیب داده های ایزوتوپی کرین و گوگرد، همراه با ویژگی های کانی شناسی و زمین شناسی ذخایر معدنی می تواند به شناسایی منبع، ماهیت و تکامل سیال و همچنین مکانیسم نهشت کانسنگ کمک نماید. مقادیر ایزوتوپی گوگرد بر روی ۶ نمونه پیریت، اسفالریت و گالن بین ۱/۷%+ تا ۵؟۳%- می باشد. دانه نسبتا باریک مقادیر ؟؟ و نزدیکی آن به صفر، به یک منبع ماگمایی اشاره می نماید. ترکیب ایزوتوپی کربنبر روی ۳ نمونه کربنات بین ۲/۴۰%+ تا ۲/۱۴%- است. منبع کربن به احتمال زیاد، کربنات دریایی است که دستخوش انحلال و رسوب دوباره شده است. دگرسانی آرژیلیکحدو واسط و همراهی طلا با کانی های سولفیدی فلزات پایه در شرف آباد مشخص کننده سیستم های اپی ترمال طلا- نقره و غنی از فلزات پایه مربوط به گروه سولفیدی حد واسط می باشد.