سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسن کریم پور – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی
سیداحمد مظاهیر – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی
محمدرضا حیدریان – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی
ملیحه قورچی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی

چکیده:

معدن تکنار در فاصله ۲۰۰ کیلومتری جنوب مشهد و ۳۵ کیلومتری شمال غرب بردسکن واقع شده است. معدن تکنار از نوع سین ژنتیک بوده و در سازند تکنار (اردویسین) تشکیل شده است. مواد معدنی مهم این کانسار عبارتند از Au, Ag, Pb, Zn, Cu بهره برداری از این معدن مربوط به سالهای قبل از ۱۳۷۶ بوده و از آن زمان تاکنن فعالیتهای اکتشافی توسط شرکتهای مختلف به منظور شناسایی و کشف ذخیره جدید درمنطقه ادامه دارد. ذخایر شناسایی شده که بعضا مورد بهره برداری قرار گرفته اند به ۴ منطقه تک I، تک II، تک III و تک IV تقسیم شده اند. کانی سازی به حالت لایه ای، استوک ورک و اقشان مشاهده می شود. کانی سازی در سازند تکنار که خود شامل مجموعه ای از سنگهای و آتشفشانی (عمدتا اسیدی) است، تشکیل گردیده است.
سن سازندتکنار که به پرکامبریننسبت دادهمی شده بر اساس مطالعات اخیر اردویسین مشخص شده است.
حالیت لایه ای و استراتی فورم کانی سازی دلیل بر همزمان بودن کانی سازی با بخشی از سازند تکنار است. مهمترین کانیهای مشاهده شده در این منطقه عبارتند از : مگنتیت،پیریت، کالکوپیریت، اسفالریت ، گالن ، مثبت و منفی پیروتیت و کانیهای ثانویه مس و اکسیدهای آهن، عیار مس در تک های مختلف بین ۱ تا ۳ درصد متغیر است.