سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد خاکزاد – دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده علوم، بخش زمین شناسی
حمیدرضا عزیزالدین – دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده علوم، بخش زمین شناسی

چکیده:

کانسار سلطان آباد نمونه ای از ذخایر باریت در زون آتشفشانی ارومیه – دختر است که مطالعات کانی شناسی، هاله دگرسانی و سیالات درگیر، آن را در شماره کانسارهای رگه ای گرمابی قرار می دهد.
کانی سای در این معدن، به صورت پر کننده فضای خالی و در امتداد گسل سلطان آباد در دو مرحله هیپوژن و سوپرژن شکل گرفته است. مرحله هیپوژن شامل کانی سازی باریت – کوارتز (به صورت رخساره های ۱و۲) و کانی سازی سولفیدی است ومرحله سوپرژن که حاصل هوازدگی و تجزیه کانیهای اولیه می باشد بیشتر از کانیهای اکسیدی و کربناته تشکیل شده است.
رگه باریت با ذخیره چند ده هزار تن در میان واحدهای سبز زیرین (E3)، قرمز میانی (E4) و سبز بالایی (E5) باسن ائوسن قرا ردارد. در این معدن کانی سازی در حرارت و فشار کم – کمتر از ۲۵۰ درجه سانتی گراد – توسط سیالات غنی از یون سولفات و باحضور کنترل کننده ساختمانی ثانویه (گسل) تشکیل شده است.