سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلام محمد صنعتی – سازمان صنایع هوافضا – گروه صنایع پدافند هوایی – صنابع شهید باقری – مدیر م
غلام رضا نوروزی – سازمان صنایع هوافضا – گروه صنایع پدافند هوایی – صنابع شهید باقری – مدیر ب

چکیده:

در طول حیات صنعتی، ابزارها / راهکارهای مختلفی به منظور بهبود وضعیت تولید از نظر کمی و کیفی مورد نظر بوده است . کمیت تولیدات صنعتی در ابتدای روند گسترش صنعت، به عنوان پارامتر اساسی جهت ادامة حیات سازمان ها مدنظر بوده است در حالیکه با گذر از زمان، اهمیت کیفیت محصولات برای حفظ بازار فروش به عنوان پارامتر تعیین کننده ای در سرنوشت سازمان ها شناخته شده است . در این راستا، ابزارهای متعددی جهت بهبود این پارامتر اساسی توسط بشر استفاده شده است . در این برهه از زمان که دنیای رقابتی نیاز به برترین ها جهت باقی ماندن
در شرایط رقابتی دارد، متدولوژی شش سیگما ) (۶δ به عنوان روشی سیستماتیک جهت به کارگیری منسجم از ابزارهای مختلف کیفی مطرح گردید . در این متدولوژی سعی بر کاهش انحرافات فرایندها می باشد که اهداف اساسی در به کارگیری آن را می توان در مواردی شامل کاهش تغییرات، کاهش عیوب، بهبود بازدهی، بالا بردن رضایت مشتری و بهبود در مسائل مالی خلاصه نمود . شش سیگما زمانی در صنعت به عنوان یک ابزار قوی و مؤثر کاربرد خواهد داشت که اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه کوتاه مدت یا بلند مدت قادر به بهبود فرایند نباشند . در صورت نیاز به
شناخت علل اساسی و مزمن ایجاد انحراف ذاتی در فرایند، استفاده از این روش بسیار مفید است . این مقاله پس از مرور اجمالی بر متدولوژی شش سیگما و ادبیات مربوطه، به تجزیه و تحلیل نتایج حاصله در پروژة عملی تولید قطعات، می پردازد و ضمن رعایت فازها و استفادة بجا از ابزارهای ابن متدولوژی نتایج بهبود حاصل شده را تشریح می نماید .