سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک علیایی فر – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز
حبیب خوش سیما – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

در این تحقیق با تکیه بر معادله اریکسون-لزلی بعنوان معادله اساسی هیدرواستاتیکبلورهای مایع و با استفاده از آرایش تجربی مالوسجهت کلیدزنی و آشکارسازی شدت نور، دینامیکمدولاتور الکترواپتیکی مبتنی بر بلورمایع ۶CHBT آلائیده با رنگینه آزو بررسی شده است. بدین منظور پساز معرفی رژیم های ولتاژی مورد استفاده در کلیدزنی که به اصطلاح رژیم ولتاژی پایین، میانی و بالا نامیده می شوند و حصول روابط مربوط به زمان مدولاسیون در هر یکاز نواحی یاد شده، زمان های کلیدزنی و ضریب ویسکوالاستیکبلورمایع مورد مطالعه نیز در هر یکاز رژیم های مذکور محاسبه شده است