مقاله کاهش آسيب پذيري در برابر زلزله در عرصه طراحي معماري با رويکرد طراحي لرزه اي مبتني بر کارايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در هويت شهر از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: کاهش آسيب پذيري در برابر زلزله در عرصه طراحي معماري با رويکرد طراحي لرزه اي مبتني بر کارايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت
مقاله پيش از مدرن
مقاله مدرن
مقاله پست مدرن
مقاله هويت معماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تمرکز بر مهندسي سازه براي پايداري بنا، به کاهش تلفات جاني انجاميده است اما به واسطه افزايش هزينه ها نتوانسته رضايت گروه هاي ذينفع را فراهم آورد.
طرح ريزي ساختمان از سياستگذاريهاي کلان آغاز و در قالب برنامه هاي فرادست چارچوب طرح و ايستايي بنا را پايه ريزي مي نمايد. در اين فرآيند معمار پيکربندي بنا که مهمترين تاثير را بر روي عملکرد لرزه اي آن دارد، مشخص مي کند.
آسيب شناسي صنعت ساختمان در طراحي معماري نشان ميدهد که اسناد نظام فني و اجرايي کشور واجد مشکلات زير است:
۱ـ فقدان اسناد جامع و کارآمد در حوزه طراحي معماري
۲ـ تکيه بر اسناد تجويزي متضاد با ماهيت خلاقانه معماري
ماهيت روش طراحي لرزه اي مبتني بر کارايي (PBSD) بيشترين انطباق را با طراحي معماري و پاسخگويي به مسايل گروه هاي ذينفع دارد. در اين راستا مقاله به شناسايي مولفه هاي مشترک روش طراحي لرزه اي مبتني بر کارايي و طراحي معماري و روش هاي دستيابي به اسناد و تبيين نقش معماران مي پردازد.