سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید عباسعلیزاده – دانشگاه ارومیه
وهاب پیروزپناه – دانشگاه تبریز،
یحیی عجب شیرچی، – دانشگاه تبریز
ابراهیم اکبرپوران – شرکت ایدم تبریز ایران

چکیده:

امروزه محیط زیست و حفظ آن از مهمترین مسائل مورد بحث در مجامع علمی و صنعتی بوده و هر اقدامی در این راستا خدمتی بزرگ برای نسل بشر بشمار می رود. با توجه به این امر در این پروژه تصمیم گرفته شد که اثر روشهای ترکیبی را بر آلاینده های موتورهای دیزلی مورد مطالعه قرار داده و مسیری در جهت کاهش آلایندگی موتورهای دیزلی که طراحی آنها به سالها قبل بر می گردد ولی هنوز
هم در برخی از کشورها تولید آنها ادامه دارد مشخص گردد . بدین منظور در پروژه حاضر از روشهای زیر بر ای کاهش آلایندگی موتور دیزلی استفاده شده است : افزایش فشار پاششسوخت، اصلاح نسبت سوخت و هوا و نیز زمان تزریق سوخت، مخلوط نمودن مقداری هوا با سوخت قبل از پاشش سوخت به داخل محفظه احتراق، استفاده از سوخت کیفیت بالا (گوگرد کم )، بازخورانی گازهای اگزوز، یونیزه
کردن سوخت، استفاده از تله ذرات، که با اعمال روشهای فوق نهایتاً سطح آلایندگی موتور دیزلی OM-355 تولیدی ایدم که در شرایط پایه حتی استاندارد آلایندگی Euro 0 را نیز ارضا ، نمی کرد به سطح استاندارد Euro 1 رسانیده شد . جهت تایید نتایج بدست آمده، موتور مذکور توسط ا نجمن تحقیق صنعت موتور انگلستان ( MIRA ) طبق استاندارد ECE R49 (2000) تست گردید و نتایج بدست آمده در ایران مورد تایید آن مرکز قرار گرفته است.