سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا روکاه – امور تحقیقات مهندسی شرکت موتورسازان تراکتورسازی تبریز، کارشناس ارشد
حسن دردائی – کارشناس ارشد تحقیقات مهندسی
احد هژیر – مدیر امور تحقیقات مهندسی

چکیده:

یکی از روشهای عمده کاهش آلاینده های مونوکسید کربن و ذرات دوده استفاده از پرخوران مناسب با مشخصات موتور در دورهای مختلف می باشد. بدین منظور در پروژه حاضر به همراه استفاده از پرخوران، از روشهای ترکیبی زیر برای کاهش آلایندگی موتور دیزلی استفاده شده است: افزایش فشار پاشش سوخت در دو مرحله، افزایش تاخیر در پاشش سوخت در دو مرحله به اندازه ۳ و ۱۲ درجه میل لنگ، کاهش مقدار دبی سوخت ورودی، استفاده از خنک کن میانی و در نهایت تغییر در تنظیم دریچه wASTEGATE پرخوران. با اعمال روش های فوق نهایتا سطح آلایندگی موتور دیزلی خودرو Perkins 4.236V تولیدی شرکت موتورسازان که در شرایط پایه با استانداردهای بین المللی زیست محیطی مطابقت نداشت، بهبود یافته و تمامی آلاینده ها به غیر از دوده، در محدوده استاندارد Euro 1 قرار گرفته اند.