سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه ترابی – مسئول پایلت پالایش تحقیقات هیدرومتالورژی مجتمع مس سرچشمه
امیر صرافی – استادیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

انتشار بخارات اسیدی در هوا به عنوان یک مشکل اساسی در فرایندهای الکتروویننیگ مس ، روی و نیکل مطرح می باشد . بخارات اسیدی در اثر آزاد سازی گاز اکسیژن بر روی آند تولید شده که باعث افزایش خوردگی در تجهیزات و نیز اثرات سو زیست محیطی می گردد. قوانین زیست محیطی میزان حداکثر مجاز این بخارات را در هوا در محدوده یک میلی گرم بر متر مکعب تعیین نموده است. کاهش بخارات اسیدی به روشهای فیزیکی و شیمیایی امکان پذیر است. در این تحقیق اثر دو نوع ماده افزودنی کف کننده به الکترولیت و پوشش سطح الکترولیت توسط گلوله های پلی اتیلنی با دو اندازه مختلف بر کنترل انتشار بخارات اسیدی در فرایند الکترووینینگ مس بررسی شده است. آزمایشات در مقیاس آزمایشگاهی به دو صورت ناپیوسته و پیوسته با دو نوع الکترولیت ( ساختگی و صنعتی در فرآیند لیچینگ) در دما و دانسیته جریان مشخص انجام گردیده است. در حین انجام آزمایشات مقدار بخارات اسیدی مطابق استاندارد ASTM D4856 اندازه گیری شده است . نتایج آزمایشات نشان می دهد که استفاده از مواد شیمیایی با غلظت مناسب و یا گلوله های پلی اتیلنی با ضخامت مناسب در سطح سلولها می تواند میزان بخارات اسیدی را تا حد مجاز کاهش دهد.