سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا کرم –

چکیده:

با افزایش نگرانی ها درباره گازهای گلخانه ای که منجر به گرم شدن جهان می شود باید توجه داشت که سوخت مورد استفاده باید سوختی پاکیزه باشد. اگرچه تلاشهای انجام شده د رجهت کاهش آلاینده های محلی همچون منواکسید کربن نسبتا موفق آمیز بوده اند اما این موارد همچنان در بیشتر کشورهای جهان به عنوان اساسی ترین مشکل باقی مانده است ارتقای توسعه سوختهای جایگزین و خودروهای مصرف کننده این گونه سوختها منجر به کاهش وابستگی کشور به سوختهای فسیلی و بهبود کیفیت هوای شهری می گردد. تاکنون بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال رشد پژوهشهایی را در مورد کاربرد اتانول به عنوان سوخت خودروها به انجام رسانده اند و نتایج به دست آمده دراین زمینه نشان میدهد که اتانول با داشتن عدد اکتان بالا می تواند به عنوان جانشین برای تتراتیل سرب موجود در بنزین موتور خودروها مطرح گردد. آلودگی پایین تر از حد استاندارد ناشی از احتراق اتانول نیز عامل دیگری در توجه به این سوخت می باشد. که در این مقاله سعی شده است که به جایگزینی اتانول به جای بنزین و یا به عنوان یک ماده افزودنی به سوخت مصرفی کشور با توجه به منابع بالقوه مواد اولیه تولید اتانول در ایران به عنوان یک سوخت پاک بپردازیم .