سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد سالار معینی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد حسن فولادی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اخیراً تعدادی موتاسیون غیر کشنده در ذرت و جو شناسایی شده است که باعث کاهش سطح فیتات در آنها می شود. در این آزمایش ۴ واریته جهش یافته جو با فیتات پایین ال پی ۴۲۲، ال پی ۶۳۵، ال پی ۹۵۵ و ال پی ۱۰۷۰ مورد مطالعه قرار گرفت. این واریته ها همراه با جو معمولی سی دی سی دالی در جوجه های گوشتی از سن ۲ تا ۱۷ روزگی مورد بررسی قرار گرفتند. استفاده از این واریته ها نسبت به جو معمولی سی دی سی دالی در جیره ای که کمبود فسفر داشت سبب افزایش ابقای فسفر و در نتیجه افزایش خاکستر استخوان درشت نی شد. میزان فسفر دفع شده نیز کاهش یافت (P < O.O5) میزان اضافه وزن و ضریب تبدیل نیز در جیره های حاوی جوهای با فیتات پایین بهبود یافت (P < O.05). اثرات فوق در مورد جو ال پی ۹۵۵ برجسته تر بود. قابلیت هضم سایر بخش های جیره (ماده خشک، چربی، پروتئین، اسیدهای آمینه) در جیره های حاوی جو های نوین تفاوت معنی داری با جو معمولی نداشت.