سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید مهدی یار – بخش برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
حمید کیوانی – بخش برق دانشگاه آزاد اسلامی . واحد کازرون
محمدعلی مسندی – بخش برق دانشکده مهندسی شیراز

چکیده:

دو الگوریتم مهم در فیلتر های وفقی با پاسخ ضربه نامحدود ۱ (IIR) ، روشهای ۲ OE و ۳ EE می باشد که روش EE علی رغم آنکه دارای یک مینیمم محلی است ، در حضور نویر دارای مقداری با یاس می باشد . [۱,۲] جهت کاهش با یاس در EE در سال ۱۹۹۵ روشی به نام ۴ QCEE ارائه شده است [۳] که تا حدودی باعث برطرف شدن بایاس می گردد . ضمن اینکه این روش دارای محاسبات بسیار زیادی می باشد ، در این مقاله با بکارگیری روشی بنام ۵ CNCو شبیه سازی آن روی یک فیلتر مرتبه دوم ،نشان داده می شود که روش مذکور نسبت به QCEE
دارایمحاسبات راحت تر ، بایاس کمتر و نیز سرعت همگرایی بیشتری می باشد