سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی سالاریان – موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری- گروه برق و کامپیوتر- مازندران
احسان نادرنژاد – موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری- گروه برق و کامپیوتر- مازندران
حمید حسن پور – موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری- گروه برق و کامپیوتر- مازندران

چکیده:

در این مقاله، روش جدیدی برای افزایش کیفیت تصاویری که با استفاده از تکنیک فشرده سازی فراکتالی کد شده اند ارائه شده است. استفاده از روش فراکتالی برای فشرده سازی تصاویر مانند بسیاری
از روشهای فشرده ساز ی سبب ایجاد پدیده بلوکی و اثرات مصنوعی در تصویر می شود که برای نرخهای مختلف فشرده سازی متفاوت می باشد. در این مقاله با استفاده از معادلات نفوذ و اعمال آن به این تصاویر با عث افزایش کیفیت تصویر وکاهش پدیده بلوکی و اثرات مصنوعی شده ایم . روش پیشنهادی بر ر و ی چندین تصویر از تصاویر استاندارد که با روش فراکتالی و با نرخ بیت های متفاوت فشرده شده اند آزمایش شده اس ت . نتایج نشان داده است که روش پیشنهادی کارایی روش فراکتالی را بهبود داده است.