سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی سینایی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرزاد حجازی – محقق ارشد عمران

چکیده:

در این مبحث سعی می شود با تحقیق و بررسی بر روی سیستم های کنترل فعال سازه با سختی متغیرکارایی این متد بررسی می شود. می توان گفت که هدف بهیهنه سازی سختی سازه به هنگام وارد شدن نیروهای دینامیکی به منظور کاهش دادن هر چه بیشتر تغییر مکان ناشی از ورود نیروهای خارجی به سازه است. چندین مدت است که متدنوین الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی در بهینه سازی موفقیتهای چشمگیری داشته است و محققان برای بکار بردن این روشها برای مسائل بهینه سازی علاقه بسیاری از خود نشان می دهند در اینجا ما برای کنترل فعال سازه الگوریتم های ژنتیک و شبکه های عصبی بهره جسته ایم و سعی نموده ایم با استفاده از این شبکه ها بازده سیستم کنترل رابه نحو چشمگیری افزایش دهیم.