سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهه عیوض زاده خویی – کارشناس ارشد شیمی نساجی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا محمدعلی مالک – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده نساجی، دانشکده مهندسی نساجی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فیروزمهر مظاهری – مربی و عضو هیات علمی دانشکده نساجی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

انجام عملیات پس از چاپ بر روی کالای پلی آمید ۶ چاپ شده با رنگزاهای اسیدی انتخابی، مستقیم انتخابی و متال کمپلکس راکتیو سبب لکه گذاری قسمتهای چاپ نشده و یا قسمتهای چاپ شده با فامهای متفاوت می گردد و در این تحقیق سعی شد تا با بکارگیری یک سیستم شستشویی مناسب، میزان این لکه گذاری کاهش یابد. در این راستا از چند نوع سطح فعال کاتیونی تجاری استفاده شد. نتیجه گیری شد که با استفاده از یک سطح فعال کاتیونی با ساختار خاص، سپس بکارگیری نوعی سینتن و در نهایت به وسیله آبکشی با کربنات سدیم، می توان از شدت این مشکل تا حدود زیادی کاست