مقاله کاهش ارتعاشات پوسته هاي استوانه اي FGM هوشمند با استفاده از لايه هاي مگنتو استريکتيو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: کاهش ارتعاشات پوسته هاي استوانه اي FGM هوشمند با استفاده از لايه هاي مگنتو استريکتيو
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاهش ارتعاشات
مقاله ماده FGM
مقاله لايه هاي مگنتواستريکتيو
مقاله کنترل فيدبک سرعت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويزه منصور
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: درويزه ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: رجبيه فرد رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله تحليل رفتار ارتعاشي پوسته هاي استوانه اي FGM هوشمند مجهز به لايه هاي سنسور و عملگر مگنتو استريکتيو مورد بررسي قرار گرفته است. به منظور کاهش ارتعاش، از يک کنترل تناسبي فيدبک منفي سرعت در تعامل با لايه هاي حسگر و عملگر استفاده شده است. براي لحاظ کردن اثرات تغيير شکل برشي و عرضي و اينرسي دوراني، فرمولبندي مسئله براساس تئوري تغيير شکل برشي مرتبه اول موسوم به FSDT انجام شده است. پوسته هاي FGM مورد مطالعه ترکيبي از فلز و سراميک در نظر گرفته شده است که خواص ساختاري آنها وابسته به دما و مدرج در جهت ضخامت پوسته استوانه اي مطابق با کسر حجمي قانون تواني مي باشد. لايه هاي مگنتواستريکتيو نيز از جنس ترفنول دي در نظر گرفته شده اند. از روش انتگرال زماني نيومارک و آناليز مودال براي حل معادلات ديفرانسيل مربوطه به ترتيب در حوزه زمان و فرکانس استفاده شده است. اثرات مشخصه هاي کاهش ارتعاشات لايه هاي مگنتواستريکتيو در دو حوزه زمان و فرکانس، تاثير موقعيت مکاني قرارگيري اين لايه ها، ضخامت آنها و پارامترهاي کنترل مورد تحقيق قرار گرفته اند.