سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرزو حبیبی راد – گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

برای مقایسه اثرات دو یا چند تیمار در یک طرح تحقیقی در بسیاری از موارد این مشکل وجود دارد که به افراد (واحدهایی ) که آزمایشها روی آنها باید انجام شود در یک زمان دسترسی نداریم بلکه به این افراد واحدها در طول زمان دسترسی پیدا می کنیم بطوری که پس از دسترسی به هرواحد لازم است تیمار مناسب بلافاصله به آنها تخصیص داده شود.