سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید مروستی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر قطب علمی قدرت
حسین عسگریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر قطب علمی قدرت
کاظم مظلومی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر قطب علمی قدرت

چکیده:

در این مقاله چگونگی تعیین مقدار و جایابی بهینه بانکهای ثابت خازنی و نیز چگونگی انتخاب نوع و مقدار سطح مقطع هادی ها در خطوط توزیع شعاعی با حضور بارهای خطی و غیر خطی به منظور کاهش اقتصادی تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ نشان داده می شود تابع هدف شامل ارزش اقتصادی تلفات توان و قیمت خازن ها و هادی ها با قیودی از جمله محدودیت ولتاژ حداکثر جریان عبوری مجاز از هادی ها مقدار اعوجاج هارمونیکی کل مجاز و ضرفیت خازن ها و هادی های موجود قابل استفاده می باشد .