سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مجتبی بناپور – کارشناس فنی پستهای فشارقوی، شرکت تنانیر
مهرداد منشور – دانشجوی کارشناسی ارشد برق، دانشگاه آزاد واحد بروجرد

چکیده:
در این مقاله به منظور کاهش هزینه سوخت، رزرو و کاهش انتشار آلودگی نیروگاه ها به طور هم زمان در شبکه قدرت، با درنظر گرفتن قیودی چون تأثیر دریچه بخار، حد نرخ رمپ، قیود فرکانسی و …، یک الگوریتم هوشمند چند هدفه برای حل مسئله بخش بار اقتصادی آلودگی، ارائه شده است. در انتها عملکرد الگوریتم پیشنهادی با دیگر روش ها (از قبیل برنامه ریزی غیرخطی، الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات، الگوریتم جستجوی باکتریایی و …) مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی، مزیت قیود فرکانسی در کاهش هزینه آلودگی و مزیت الگوریتم پیشنهادی در بهبود نتایج بهینه یابی از نظر دقت و همگرایی نتایج را نسبت به سایر الگوریتم های دیگر نشان می دهد.