سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا شمسایی – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود فتحی – دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
فرزاد زرگری – استادیار مرکز تحقیقات مخابرات ایران
احمد اکبری – دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از چالش ها در کاهش ویژگی ها، نگهداری با معنی ترین و همخوانترین آنها می باشد. این همخوانی باید به نحوی باشد که توانایی ایجاد سازگاری حتی در نمونه هایی که با تکنیک های جداگانه برداشته شده اند را نیز دارا باشد. این مقاله روش های جدیدی برای شناسایی، حذف ویژگی های اعوجاج یافته، و یکپارچه سازی سازگار داده ها معرفی می نماید. این روشها، مبتنی بر تئوری اطلاعات می باشند. یکپارچه سازی پیشنهادی در این مقاله را می توان بر روی تعداد نمونه های اندک با ویژگی های متعدد بکار گرفت. در این مقاله علاوه بر معرفی و اثبات ریاضی روش های جدید، ترتیب اجرای این روش ها در قالب الگوریتمی جامع با پیچیدگی محاسباتی کم بیان شده است. جهت بررسی و آزمون الگوریتم پیشنهادی، آنرا در حوزه اطلاعات استخراجی از تصاویر ریز آرایه های DNA استفاده نموده ایم. نتایج شبیه سازی که بر اساس روش های پیشنهادی بر روی ریزآرایه های DNA در پایان این مقاله عرضه شده است، نشان دهنده توانایی این روش ها در کشف اعوجاج به وجود آمده و ایجاد یکپارچگی و جبران سازی تبدیلات خطی موجود بین ویژگی ها ، بدون نیاز به هیچگونه مدلسازی است.