سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد قاسمیان بالف – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،دانشگاه سمنان
سلمان قاسمیان بالف – کارشناس ارشد سازه ،فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

قاب های با مهاربند کمانش ناپذیر ( BRBFs ) رفتارمطلوبی دراتلاف انرژی ازخود نشان داده اند . بااین وجود کاهش سختی پس از جاری شدگی مهاربند باعث آسیب پذیری نامساعد و ایجاد تغییر مکان های دائمی درآن سیستم می شود . این مقاله به بررسی توانایی و عملکرد BRB درسیستم دوگانه در کاهش تغییر شکل دائمی قاب می پردازد . بااستفاده ازسیستم دوگانه نتایج آنالیز غیر خطی تاریخچه زمانی بهبود درکاهش تغییر مکان نسبی پسماند طبقه را نشان می دهد .